Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΛΙΑΚΟΣ

ELENI & THANASIS'S

WEDDING

AT KTIMA LIAKOS

Lovers of photography and black and white film, Eleni and Thanasis honored us with their trust to photograph their wedding. Classic beauty, great natural scenery and sweet afternoon light were the only ingredients we needed.

Λάτρεις της φωτογραφίας και του ασπρόμαυρου φιλμ, η Ελένη και ο Θανάσης μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους να φωτογραφίσουμε το γάμο τους. Κλασσική ομορφιά, υπέροχο φυσικό τοπίο και γλυκό απογευματινό φως ήταν τα μόνα συστατικά που χρειαζόμασταν.

The wedding of Eleni and Thanasis has left us with a sweet emotion and the feeling of peace and kindness that was pervasive from our first meeting. Every detail and every image we created reminded us of fantasy movies. This marriage had references to great works of cinema, while maintaining the closeness and tenderness of family relationships.

Ο γάμος της Ελένης και του Θανάση μας έχει αφήσει μία γλυκιά συγκίνηση και το αίσθημα της γαλήνης και της ευγένειας που ήταν διάχυτο από την πρώτη μας συνάντηση. Κάθε λεπτομέρεια και κάθε εικόνα που δημιουργούσαμε μας θύμιζε ταινίες φαντασίας. Ο γάμος αυτός είχε αναφορές σε μεγάλα έργα του σινεμά, διατηρώντας παράλληλα την εγγύτητα και την τρυφερότητα των οικογενειακών σχέσεων.

The Liakos Estate in Spata was the ideal setting for this religious wedding as nature and the wonderful gardens were the canvas of their own unique story.

Το Κτήμα Λιάκος στα Σπάτα αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για αυτόν το θρησκευτικό γάμο καθώς η φύση και οι υπέροχοι κήποι ήταν ο καμβάς της δικής τους μοναδικής ιστορίας.