Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ

ΣΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ

ANNA'S COLORFUL BAPTISM

AT GENESIO THEOTOKOU

IN DIONYSOS

We were prepared for the wonderful setting of this baptism, as it was scheduled for the afternoon in the beautiful church of Genesio Theotokos in Dionysos. The priests who perform the sacraments, known to us from Agia Marina Ekalis, have a special way of introducing children, parents and godparents to the sacraments of Catechism and Baptism. Always smiling and friendly, they make every baptized child want to enter the pool.

Ήμασταν προετοιμασμένοι για το υπέροχο σκηνκό αυτής της βάπτισης, καθώς είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα στην ξεχωριστή εκκλησία Γενέσιο Θεοτόκου στο Διόνυσο. Οι ιερείς που τελούν τα μυστήρια, γνωστοί σε εμάς από την Αγία Μαρίνα Εκάλης, έχουν ιδιαίτερο τρόπο να μυούν τα παιδιά, τους γονείς και τους νονούς στα μυστήρια της Κατήχησης και της Βάπτισης. Πάντα χαμογελαστοί και οικείοι, κάνουν κάθε παιδί που βαπτίζεται να θέλει να μπει στην κολυμπήθρα.

So did Anna, she looked completely familiar with the forecourt of the temple which she explored while walking with her parents and godfather. The aesthetic of the decoration was wonderful, colorful flowers framed the church. The kindness of the family who entrusted us with the photography and filming of Anna's baptism was special. The little girl actively participated in the Sacraments and the guests along with us admired her baptism.

Έτσι και η Άννα, έδειχνε απόλυτα εξοικειωμένη με τον προαύλιο χώρο του ναού που εξερεύνησε περπατώντας μαζί με τους γονείς και το νονό της. Η αισθητική του στολισμού ήταν υπέροχη, χρωματιστά άνθη πλαισίωναν την κολυμπήθρα. Η ευγένεια της οικογένειας που μας εμπιστεύτηκε τη φωτογράφιση και εικονοληψία της βάπτισης της Άννας ήταν ξεχωριστή. Το μικρό κορίτσι συμμετείχε ενεργά στα Μυστήρια και οι καλεσμένοι μαζί με εμάς θαυμάζαμε τη βάπτισή της.

The party followed in the family house, in an impeccably decorated and welcoming garden. Anna was happy to play with the children while the guests enjoyed a wonderful reception.

Το πάρτυ ακολούθησε στην οικογενειακή μονοκατοικία, σε έναν άψογα στολισμένο και φιλόξενο κήπο. Η Άννα χαιρόταν να παίζει με τα παιδιά ενώ οι καλεσμένοι απολάμβαναν μία υπέροχη δεξίωση.

The christening photo album we prepared for Anna had the colors of the decoration. The design of the invitation and her name were printed on its fabric cover.

Το φωτογραφικό άλμπουμ βάπτισης που ετοιμάσαμε για την Άννα ήταν στα χρώματα του στολισμού και είχε τυπωμένο στο υφασμάτινο εξώφυλλό του το σχέδιο του προσκλητηρίου και φυσικά το όνομά της.