ΜΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ

A ROMANTIC

PHOTOSHOOT OF

VASILIKI AND CHRISTOS

The best time to really get to know a couple is during the photo session before the wedding. Together with Vasiliki and Christos we chose the Royal Estates in Tatoi as our setting for that day. Spring was exploding all around us and the images that nature was offering us were unique.

Ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε ένα ζευγάρι είναι η φωτογράφιση που προηγείται του γάμου. Με τη Βασιλική και το Χρήστο επιλέξαμε τα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι όπου η άνοιξη ασφυκτιούσε παντού γύρω μας και οι εικόνες που μας χάριζε η φύση ήταν μοναδικές.

Vasiliki and Christos were in a brilliant mood and every single moment in our walk through the grounds was an opportunity for yet another smile, another frame. The nostalgic setting with age-old buildings dominating the landscape naturally led us to choose gorgeous black and white film too.

Η Βασιλική και ο Χρήστος είχαν φωτεινή και παιχνιδιάρικη διάθεση και κάθε στιγμή της βόλτας μας ήταν ευκαιρία για ακόμη λίγα κλικ. Το νοσταλγικό σκηνικό με τα κτίρια του παρελθόντος να δεσπόζουν στο τοπίο, μας καθοδήγησε να φωτογραφίσουμε και με ασπρόμαυρο φιλμ, ξεχωριστές στιγμές.

We left with photographs of moments full of romance, gentle movements, tender looks, teasing smiles and loving words: they were all there as with every relationship. The most prominent feature in every picture we took that day was the love and affection shared between a couple that remains always in our hearts.

Στιγμές ρομαντικές και καθημερινές, κινήσεις, βλέμματα, πειράγματα και λόγια όλα ήταν εκεί, όπως σε κάθε σχέση. Το πιο σημαντικό συστατικό για κάθε φωτογραφία τους ήταν η αγάπη και ο έρωτας, ενός ζευγαριού που μένει πάντα στην καρδιά μας.