Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

MICHALI'S BAPTISM

AT PROFITIS ILIAS CHURCH

OF PIRAEUS

As we were driving to the Holy Church of Prophet Elias in Piraeus and approaching the sea, we could feel the aura of Michael's baptism. The summer morning was full of colors and joy. Michalis, as a small baby, was calm in his mother's arms and was smiling at us.

Καθώς πηγαίναμε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στον Πειραιά και πλησιάζαμε τη θάλασσα, νιώθαμε την αύρα της βάπτισης του Μιχάλη. Το καλοκαιρινό πρωινό ήταν γεμάτο χρώματα και χαρά. Ο Μιχάλης, καθότι μικρό μωράκι, ήταν ήρεμος στην αγκαλιά της μαμάς του και μας χαμογελούσε.

The courtyard of the church was full of pine trees and in their shade we had the opportunity to take the sweetest photos. The guests enjoyed the Mystery as much as young Michalis who remained calm and smiling.

Το προαύλιο της εκκλησίας ήταν γεμάτο πεύκα και στη σκιά τους είχαμε την ευκαιρία να βγάλουμε τις πιο γλυκές φωτογραφίες. Οι καλεσμένοι απολάμβαναν το Μυστήριο όσο ο μικρός Μιχάλης που παρέμενε ήρεμος και γελαστός.

The candy bar was full of color and imagination while each sweet was a small piece of art. Our last images found Michalis sleeping, which gave us tender moments in his parents' arms.

Το candy bar ήταν γεμάτο χρώμα και φαντασία και κάθε γλυκό ήταν μία μικρή δημιουργία. Οι τελευταίες μας εικόνες βρήκαν τον Μιχάλη να κοιμάται, κάτι που μας χάρισε τρυφερές στιγμές στην αγκαλιά τοων γονιών του.