Ο ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΕΑΓΡΙΣ

THE FAIRYTALE WEDDING

OF ZOE AND KONSTANTINOS

AT MELEAGRIS FARM

Zoe and Konstantinos, coming to our first meeting, shared with us how they had imagined their wedding. It would be a fairy tale taken from literature. They had designed dreamy details and from the first click we witnessed the most fairytale moments.

Η Ζωή και ο Κωνσταντίνος ερχόμενοι στο πρώτο μας ραντεβού μοιράστηκαν μαζί μας πώς είχαν φανταστεί το γάμο τους. Θα ήταν ένα παραμύθι βγαλμένο από τη λογοτεχνία. Είχαν σχεδιάσει ονειρεμένες λεπτομέρειες κι εμείς από το πρώτο κλικ ήμασταν μάρτυρες των πιο παραμυθένιων στιγμών.

The Meleagris farm in Spata was a natural and wonderful setting for the story we would tell through our lens. The civil wedding ceremony was simple and tender and people were moved.

Το αγρόκτημα Μελεαγρίς στα Σπάτα ήταν ένα φυσικό και υπέροχο σκηνικό για την ιστορία που θα διηγούμασταν μέσα από το φακό μας. Η τελετή του πολιτικού γάμου ήταν απλή και τρυφερή και ο κόσμος παρακολουθούσε συγκινημένος.

At the welcome drink and at the guests' tables there were small details that filled the atmosphere of this wedding with romance. Zoe and Konstantinos exchanged vows in front of our lens and our emotion could not be hidden.

Στο welcome drink και στα τραπέζια των καλεσμένων υπήρχαν μικρές λεπτομέρειες που γέμιζαν ρομαντισμό την ατμόσφαιρα αυτού του γάμου. Η Ζωή και ο Κωνσταντίνος αντάλλαξαν όρκους μπροστά στο φακό μας και η συγκίνησή μας δεν μπορούσε να κρυφτεί.

Their first dance was followed by a party with all the guests filling the space and the evening with fun and smiles.

Τον πρώτο τους χορό ακολούθησε ένα πάρτι με όλους τους καλεσμένους να γεμίζουν το χώρο και τη βραδιά με κέφι και χαμόγελα.